Kâhinin Yapacağı Kutsama

22 Kâhinin Yapacağı Kutsama RAB Musa’ya şöyle dedi: (YC2009) 23 “Harun’la oğullarına de ki, ‘İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki,
(YC2009)
24 RAB sizi kutsasın
Ve korusun;
(YC2009)
25 RAB aydın yüzünü size göstersin
Ve size lütfetsin;
(YC2009)
26 RAB yüzünü size çevirsin
Ve size esenlik versin.’
(YC2009)
27 “Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım.”

(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009