İhtiyarlar ve Gençler

51-3 İhtiyarlar ve Gençler Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih’in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı’nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı’nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. (YC2009) 4 Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.
(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009