16 Samuel, “Dur da bu gece RAB’bin bana neler söylediğini sana bildireyim” dedi.
Saul, “Söyle” diye karşılık verdi.
(YC2009)
17 Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendini önemsiz saydığın halde, sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? RAB seni İsrail’e kral meshetti. (YC2009) 18 RAB seni bir göreve gönderip, ‘Git, o günahlı Amalekliler’i tümüyle yok et; hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş’ dedi. (YC2009) 19 Öyleyse neden RAB’bin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak RAB’bin gözünde kötü olanı yaptın?”
(YC2009)
20 Saul, “Ama ben RAB’bin sözüne kulak verdim!” diye yanıtladı, “RAB’bin beni gönderdiği yere gittim. Amalekliler’i tümüyle yok ettim, Amalek Kralı Agak’ı da buraya getirdim. (YC2009) 21 Ne var ki askerler, Gilgal’da Tanrın RAB’be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sığırları aldılar.”
(YC2009)
22 Samuel şöyle karşılık verdi:
“RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar
Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?
İşte söz dinlemek kurbandan,
Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.
(YC2009)
23 Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır
Ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür.
Sen RAB’bin buyruğunu reddettiğin için,
RAB de senin kral olmanı reddetti.”
(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009