12 RAB diyor ki,
“Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak
Bütün yüreğinizle bana dönün.
(YC2009)
13 Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın
Ve Tanrınız RAB’be dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.
(YC2009)
14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır.
O zaman O’na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.
(YC2009)
15 “Siyon’da boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
(YC2009)
16 Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin.
Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.
(YC2009)

Rab’bin Yanıtı

17 Kâhinler, RAB’bin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,
‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.
‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,
Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden,
Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”
Rab’bin Yanıtı
(YC2009)
18 O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009