28 Tekoalı İkkeş oğlu İra, Anatotlu Aviezer,
İncil — Yeni Çeviri 2009