11 Kuşatma sürerken Nebukadnessar geldi.
İncil — Yeni Çeviri 2009