26 Paletli Heles, Tekoalı İkkeş oğlu İra,
İncil — Yeni Çeviri 2009