Rehavam Yahuda’yı Güçlendiriyor

5 Rehavam Yahuda’yı Güçlendiriyor Rehavam Yeruşalim’de yaşadı ve savunma amacıyla Yahuda’daki şu kentleri onardı: 6 Beytlehem, Etam, Tekoa,
İncil — Yeni Çeviri 2009