11 Süleyman’ın bağı vardı Baal-Hamon’da,
Kiraya verdi bağını;
Her biri bin gümüş öderdi ürünü için.

Erkek

12 Benim bağım kendi emrimde,
Bin gümüş senin olsun, ey Süleyman,
İki yüz gümüş de ürününe bakan kiracıların.
Erkek
İncil — Yeni Çeviri 2009