7 Kral Artahşasta’nın krallığının yedinci yılında İsrail halkından, kâhinlerden, Levililer’den, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yeruşalim’e gitti.
8 Ezra, Artahşasta’nın krallığının yedinci yılının beşinci ayında Yeruşalim’e vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009