16 Ve o gün gelecek” diyor RAB,
“Bana, ‘Kocam’ diyeceksin;
Artık, ‘Efendim’ demeyeceksin.
İncil — Yeni Çeviri 2009