Tanrı Musa’yı Çağırıyor

31 Tanrı Musa’yı Çağırıyor Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro’nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı Dağı’na, Horev’e vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009