8 RAB diyor ki,
“O gün Edom’un bilge adamlarını,
Esav’ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.
9 Ey Teman, yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,
Esav’ın dağlarında bulunanların hepsi
Kıyıma uğrayıp yok olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009