Bilgeliği mi, Akılsızlığı mı Seveceksin?

91 Bilgeliği mi, Akılsızlığı mı Seveceksin?
Bilgelik kendi evini yaptı,
Yedi direğini yonttu.
2 Hayvanlarını kesti,
Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu.
3 Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği
Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor:
4-5 “Kim safsa buraya gelsin” diyor.
Sağduyudan yoksun olanlara da,
“Gelin, yiyeceklerimi yiyin,
Hazırladığım şaraptan için” diyor.
6 “Saflığı bırakın da yaşayın,
Aklın yolunu izleyin.
İncil — Yeni Çeviri 2009