18 Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken oğlunun adını Ben-Oni koydu. Babası ise çocuğa Benyamin adını verdi.
19 Rahel öldü ve Efrat –Beytlehem– yolunda gömüldü.
İncil — Yeni Çeviri 2009