17 Aşer’in çocukları:
Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.
Beria’nın oğulları:
Hever, Malkiel.
İncil — Yeni Çeviri 2009