21 Benyamin’in oğulları:
Bala, Beker, Aşbel, Gera, Naaman, Ehi, Roş, Muppim, Huppim, Ard.
İncil — Yeni Çeviri 2009