10 “Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrınız RAB’be övgüler sunun.
İncil — Yeni Çeviri 2009