10 Sidkiya’nın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda önderlerini öldürttü. 11 Sidkiya’nın gözlerini oydu, zincire vurup Babil’e götürdü. Sidkiya öldüğü güne dek cezaevinde tutuldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009