6 “Deve sürüleri, Midyan’ın ve Efa’nın deve yavruları
Senin topraklarını dolduracak.
Bütün Saba halkı geliyor,
Altın ve günnük getiriyor,
RAB’bin erdemlerini ilan ediyorlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009