Rab Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor

11 Rab Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor Darius’un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009