6 Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan ruhtur. (YC2009) 7 Sana, ‘Yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma. (YC2009) 8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh’tan doğan herkes böyledir.”
(YC2009)
9 Nikodim İsa’ya, “Bunlar nasıl olabilir?” diye sordu.
(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009