Antakya’ya Dönüş

21-22 O kentte de Müjde’yi duyurup birçok öğrenci edindiler.

Antakya’ya Dönüş Pavlus’la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya’ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. “Tanrı’nın Egemenliği’ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir” diyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009