31 Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009