Pavlus Efes’te

191-2 Pavlus Efes’te Apollos Korint’teyken Pavlus, iç bölgelerden geçerek Efes’e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, “İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh’u aldınız mı?” diye sordu.
“Kutsal Ruh’un varlığından haberimiz yok ki!” dediler.
3 “Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?” diye sordu.
“Yahya’nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk” dediler.
4 Pavlus, “Yahya’nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili bir vaftizdi” dedi. “Halka, kendisinden sonra gelecek Olan’a, yani İsa’ya inanmalarını söyledi.” 5 Onlar bunu duyunca, Rab İsa’nın adıyla vaftiz oldular. 6 Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. 7 Aşağı yukarı on iki kişiydiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009