Ahaşveroş’un Şölenleri

11 Ahaşveroş’un Şölenleri Ahaşveroş Hoddu’dan Kûş’a uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009