Ahaşveroş’un Şölenleri

11 Ahaşveroş’un Şölenleri Ahaşveroş Hoddu’dan Kûş’a uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı. 2 O sırada ülkeyi Sus Kalesi’ndeki tahtından yönetiyordu. 3 Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı. 4 Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009