7 Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi
Sıkıntı çekmek için doğar insan.
8 “Oysa ben Tanrı’ya yönelir,
Davamı O’na bırakırdım.
9 Anlayamadığımız büyük işler,
Sayısız şaşılası işler yapan O’dur.
10 Yeryüzüne yağmur yağdırır,
Tarlalara sular gönderir.
11 Düşkünleri yükseltir,
Yaslıları esenliğe çıkarır.
İncil — Yeni Çeviri 2009