19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.
İncil — Yeni Çeviri 2009