9 Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009