Vay Halinize, Ferisiler!

37 Vay Halinize, Ferisiler! İsa konuşmasını bitirince bir Ferisi O’nu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. 38 İsa’nın yemekten önce yıkanmadığını gören Ferisi şaştı.
39 Rab ona şöyle dedi: “Siz Ferisiler, bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz, ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. 40 Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? 41 Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur.
İncil — Yeni Çeviri 2009