Uyarılar ve Teşvikler

121 Uyarılar ve Teşvikler O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı: “Ferisiler’in mayasından –yani, ikiyüzlülükten– kaçının.
İncil — Yeni Çeviri 2009