52 Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. 53 Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı, hiç kimsenin konulmadığı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. 54 Hazırlık Günü’ydü ve Şabat Günü başlamak üzereydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009