Emmaus Yolunda İki Öğrenci

13 Emmaus Yolunda İki Öğrenci Aynı gün öğrencilerden ikisi, Yeruşalim’den altmış ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009