19 İsa onlara, “Hangi olup bitenleri?” dedi.
O’na, “Nasıralı İsa’yla ilgili olayları” dediler. “O adam, Tanrı’nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009