Yahya Rab’bin Yolunu Hazırlıyor

31 Yahya Rab’bin Yolunu Hazırlıyor Sezar Tiberius’un egemenliğinin on beşinci yılıydı. Yahudiye’de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile’yi Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Hirodes’in kardeşi Filipus, Avilini’yi Lisanias yönetiyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009