34 Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama, “Effata”, yani “Açıl!” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009