Doğaüstü Bir Belirti İsteniyor

161 Doğaüstü Bir Belirti İsteniyor Ferisiler’le Sadukiler İsa’nın yanına geldiler. O’nu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009