İki Körün Gözleri Açılıyor

29 İki Körün Gözleri Açılıyor Eriha’dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa’nın ardından gitti. 30 Yol kenarında oturan iki kör, İsa’nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halimize acı!” diye bağırdılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009