12 Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
İncil — Yeni Çeviri 2009