65 Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, “Tanrı’ya küfretti!” dedi. “Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. 66 Buna ne diyorsunuz?”
“Ölümü hak etti!” diye karşılık verdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009