Dar Kapı, Geniş Kapı

13 Dar Kapı, Geniş Kapı “Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. 14 Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.”

İncil — Yeni Çeviri 2009