Ürün Bol, İşçi Az

35 Ürün Bol, İşçi Az İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009