20 Sözünü gönderip iyileştirdi onları,
Kurtardı ölüm çukurundan.
İncil — Yeni Çeviri 2009