19. Mezmur

191 19. Mezmur
Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta,
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
İncil — Yeni Çeviri 2009