18 Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek
İçlerinde Tanrı’yı denediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009