13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im.
İncil — Yeni Çeviri 2009