4 Yakup çobanlara, “Kardeşler, nerelisiniz?” diye sordu.
Çobanlar, “Harranlı’yız” diye yanıtladılar.
5 Yakup, “Nahor’un torunu Lavan’ı tanıyor musunuz?” diye sordu.
“Tanıyoruz” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009