20 Babil’den çıkın, Kildaniler’den kaçın,
Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu,
Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın.
“RAB, kulu Yakup’un soyunu kurtardı” deyin.
21 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,
Onlar için sular akıttı kayadan,
Kayayı yardı, sular fışkırdı.
22 “Kötülere esenlik yoktur” diyor RAB.
İncil — Yeni Çeviri 2009