8 Orada bir yol, bir anayol olacak,
“Kutsal yol” diye anılacak,
Murdar kişiler geçemeyecek oradan.
O yol kurtulmuş olanların yoludur.
O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009